Izdelava spletne strani

Razlika med spletno stranjo in spletnim mestom

Spletna stran je dokument z besedilom, ki ga prikaže brskalnik (Web page), spletno mesto pa je skupek spletnih strani, npr. portal, spletna trgovina, blog, ipd. Imenujemo ga tudi spletišče (Web site).

Izdelava spletnih mest

Preden se boste odločali za svoje novo spletno mesto, imejte v mislih naslednje:

– kakšen bo namen spletne strani,
– kakšne cilje želite z novo stranjo doseči,
– kdo bodo uporabniki vaše strani,
– katere funkcionalnosti bo spletna stran imela,
– katere vsebine (besedilo, slike) bodo na strani,
– kdo bo vzdrževal spletno stran in skrbel za posodabljanje vsebine.

Spletno mesto bomo izdelali glede na vaše želje in potrebe. Spletno mesto bo prilagojeno tako vsebinsko kot tudi z vidika razširitev in izgleda.

Na podlagi dorečenih zahtev bomo sklenili pogodbo in se dogovorili o času izdelave.

Čas izdelave je predviden od zahtevnosti vašega spletnega mesta ter vsebin, ki jih boste imeli na spletni strani. Priporočamo, da imate besedila in fotografije že vnaprej pripravljene, saj bo le tako delo teklo hitro in nemoteno.

Paketi izdelave spletnih strani

Nudimo vam različne pakete izdelave spletnih strani, od najosnovnejših in nezahtevnim do profesionalnih, količinsko in vsebinsko zahtevnih strani. 

Cene spletnih strani so odvisne od vsebine, slikovnega gradiva, izgleda, razširitev in funkcionalnosti spletnega mesta.

Ponujeni paketi mi ne ustrezajo, kaj pa sedaj?

Vkolikor obstoječi paketi ne ponujajo vsega, kar je pomembno za vas, bomo sestavili paket po želji.

Paketi ne vključujejo vzdrževanja spletnih mest. Cenik vzdrževanja lahko preverite tukaj.

Skriti stroški?

Ne boste imeli skritih stroškov. Vse stroške in ceno bomo dorekli skupaj. Kasnejši stroški ponavadi nastanejo na željo stranke po spremembah, ki niso bile dogovorjene v pogodbi. Ti stroški so lahko nove funkcionalnosti ali sprememba obstoječih, objavljanje novih vsebin po roku izdelave, popravljanje napak, ki niso posledica našega dela ali druga naknadna dela.